ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας www.keker.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την Ιστοσελίδα. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών της Ιστοσελίδας και οποιoνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας ή του ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της Ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Η Ιστοσελίδα έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ

Αυτή η Ιστοσελίδα ανήκει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας και έχει τεθεί σε λειτουργία από το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ. Το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ αναγνωρίζει ότι πολλοί επισκέπτες της Ιστοσελίδας ανησυχούν για τα στοιχεία που παρέχουν στο ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ και για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Γι’ αυτό τον λόγο, το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ έχει αναπτύξει την παρούσα Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου για να αντιμετωπίσει τυχόν τέτοιες ανησυχίες.

ΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Στην Ιστοσελίδα, συλλέγονται τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο επισκέπτη, π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κ.λπ.

Συλλέγονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο από ιδιώτες που τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν εγγράφονται στην Ιστοσελίδα μας, ή παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία με το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ. Δεν ζητείται να καταχωρήσετε ή να δώσετε αυτά τα στοιχεία στο ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα πράγματα, όπως πόσοι χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα, σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση, ποια στοιχεία κάνουν download, το είδος του web browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν, το όνομα του δικού τους φορέα παροχής υπηρεσιών Internet. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, αυτόματα συλλέγονται αυτά τα στοιχεία, τα οποία και συνδυάζονται με παρεμφερή στοιχεία που έχουν συλλεγεί για όλους τους άλλους επισκέπτες. Σκοπός της συλλογής των στοιχείων αυτών είναι η βελτιστοποίηση και προσαρμογή του Website στους επισκέπτες.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται απευθείας από εσάς και εν γνώσει σας. Συνεπώς, όταν κάνετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα, συλλέγονται τα στοιχεία που παρέχετε. Όταν στέλνετε e-mail, συλλέγεται η διεύθυνση e-mail που δίνετε, προς το σκοπό περαιτέρω επικοινωνίας. Συλλέγονται επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα σε συνεχή βάση όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Η συλλογή αυτών των στοιχείων μη προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μέσω της τεχνολογίας “web beacons” (αποκαλούνται επίσης εικόνες τύπου gifs ενός pixel), όπως εξηγείται ακολούθως.

WEB BEACONS

Τα Web beacons είναι όργανα του Internet που βοηθούν στον προσδιορισμό στοιχείων, που αφορούν σε ιστοσελίδες, όπως ενδεικτικά π.χ. εάν έχει γίνει επίσκεψη σε μια σελίδα. Όταν ζητάτε να αποσταλούν πληροφορίες για μια ειδική προσφορά ή ένα ενημερωτικό δελτίο, μπορεί να χρησιμοποιούμε web beacons για να καθορίσουμε πόσα από τα e-mails που στείλαμε ανοίχτηκαν τελικά. Γενικά, κάθε ηλεκτρονική εικόνα που δέχεται επίσκεψη ως μέρος μιας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφήμισης τύπου banner, μπορεί να λειτουργήσει ως web beacon. Τα δίκτυα διαφήμισης τρίτων μερών που προβάλλουν διαφημίσεις σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ μπορούν να χρησιμοποιούν cookies ή/και web beacons στις διαφημίσεις τους. Το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των web beacons αυτών των τρίτων μερών και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει για λογαριασμό του τρίτου μέρους. Επιπλέον, το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει web beacons όταν κάνει διαφήμιση στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε με αυτόν τον τρόπο θα διέπονται από την παρούσα Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Website μερικές φορές περιλαμβάνει ανακοινώσεις για ειδικές προσφορές και διαγωνισμούς που διοργανώνονται και μπορεί να επιτρέπεται η ηλεκτρονική είσοδος σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν συμβεί αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε προκειμένου να εκτελέσουμε την ειδική προσφορά (π.χ. για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας εάν είστε νικητής). Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση της ειδικής προσφοράς, τα προσωπικά στοιχεία θα σβηστούν από τη βάση δεδομένων μας, εκτός εάν συμφωνήσετε και μας επιτρέψετε να τα κρατήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί σας σύμφωνα με τον περί Προσωπικών Δεδομένων Ν/2472/97. Ειδικά για την περίπτωση των διαγωνισμών, θα αναρτώνται στο Website οι συγκεκριμένοι όροι συμμετοχής, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τα ειδικότερα θέματα συμμετοχής.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Περιστασιακά μπορεί να ζητάμε από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις για τη νοοτροπία τους και τα ενδιαφέροντά τους. Οι έρευνες μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ανάγκες των επισκεπτών. Εάν εμφανιστούν δείγματα απαντήσεων στις έρευνες στην ιστοσελίδα μας, δεν θα περιλαμβάνονται οιαδήποτε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οιοσδήποτε επισκέπτης συμμετέχει σε μια από τις έρευνες, διασφαλίζουμε πλήρως ότι δεν θα τηρηθούν προσωπικά στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ ως επακόλουθο της έρευνας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Εάν έχετε συμφωνήσει ειδικά για τακτική επικοινωνία μαζί μάς ή έχετε ζητήσει να ενταχθείτε στον κατάλογο ταχυδρομικών διευθύνσεων όταν κάνατε την εγγραφή σας το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ  θεωρεί ότι παρέχετε τη συμφωνία και άδειά σας προκειμένου το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ να μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνεί μαζί σας, στην οποία επικοινωνία περιλαμβάνεται ενδεικτικά η αποστολή υλικού μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Μπορεί να απαντάμε στα σχόλια ή τα αιτήματά σας για ενημέρωση. Ή μπορεί να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας εάν είναι απαραίτητο στην πορεία επεξεργασίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε μέσω του Website. Δεν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του e-mail σας για άλλους σκοπούς παρά μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμα που έχετε στείλει, εκτός εάν έχουμε την άδειά σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία σας, στο πλαίσιο μιας διαρκούς και επισταμένης προσπάθειας που καταβάλλουμε, όσον αφορά την βελτίωση των μεθόδων μάρκετινγκ και προώθησης. Για τους σκοπούς αυτούς αναλύουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας. Παράλληλα, η χρήση αυτή των στοιχείων που μας παρέχετε, μας βοηθά να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό μας. Δεν συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά στοιχεία αλλά μπορεί να συνδυάσουμε στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα (μέσω των cookies) με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε υποβάλλει παλαιότερα. Πρωταρχικός στόχος του ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ κατά την συλλογή προσωπικών στοιχείων, είναι να σας προσφέρουμε μια ουσιαστική και εξατομικευμένη εμπειρία, όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν πουλάμε, μεταβιβάζουμε ούτε γνωστοποιούμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας σε τρίτα μέρη χωρίς την προγενέστερη συναίνεσή σας.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ έχει το δικαίωμα να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές κλήσεις από και προς το τηλεφωνικό της κέντρο, προκειμένου να διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς οι ηχογραφημένες κλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ και για την επίλυση τυχόν αποριών που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι χρήστες της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ιστοσελίδα  για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών, τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των επισκεπτών. Το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον δικό σας WWW browser για να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχετε μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα.

Οι επισκέπτες καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους Όρους Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση.

ΠΩΛΗΣΗ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ | ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση του ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της,το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με εταιρείες στατιστικών (web/mobile app statistics) για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται και για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στην Ιστοσελίδα. Συνεργαζόμαστε με διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα τρίτων, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πως οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με την Ιστοσελίδα. Διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, το μοναδικό αναγνωριστικό ταυτοποίησης της συσκευής του χρήστη ή/και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

Για την προστασία της ανωνυμίας των πληροφοριών, χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης για να εξασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να διασταυρώσουν την ταυτότητα φυσικών προσώπων. Οι συνεργάτες ενδέχεται επίσης να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει/κατεβάσει, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ακριβείς πληροφορίες για τη θέση σας, άλλα και μη ακριβείς πληροφορίες για τη θέση σας, προκειμένου να προβάλουν στοχευμένες διαφημίσεις εντός της Ιστοσελίδας και αλλού. Κρυπτογραφημένες πληροφορίες που έχετε δώσει ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε εταίρους μας και να συνδυαστούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης ή διαφήμισης.

Οι συνεργάτες μας δεν έχουν ανεξάρτητη χρήση των πληροφοριών που μεταβιβάζουμε σε αυτούς και έχουν συμφωνήσει να τηρούν τους κανόνες που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο τελικός έλεγχος των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στην Ιστοσελίδα, παραμένει σε εσάς. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε πάντα να αλλάξετε γνώμη για την τακτική μας επικοινωνία στέλνοντας απλώς e-mail στο privacy@keker.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ – ΑΕ ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των επισκεπτών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.